POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES

Witaj!

Jeśli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność. I dobrze! Przygotowaliśmy ten krótki dokument, by szybko i bez problemu zapoznać Cię z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://marketingmanago.com/

W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres office@marketingmanago.com

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas – dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną Twojej prywatności.

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku informujemy, że administratorem strony oraz Twoich danych osobowych jest MARKETING MANAGO – firma prowadzi swoją działalność w Łodzi, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 140a/39 (90-146 Łódź), pod numerem NIP 774-307-60-33, REGON 387147973, e-mail: office@marketingmanago.com , tel.: +48 669 212 356

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • kontaktu w celu zaoferowania produktów lub/i usług realizowanych przez MARKETING MANAGO;
 • przygotowania, wysłania oraz omówienia oferty;
 • kontaktu w celu realizowania warunków umowy na świadczenie usług;
 • subskrypcji newslettera;
 • realizowania akcji promocyjnych (konkursy, ankiety).

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, a innym podmiotom tylko w celach administracyjno-informatycznych (obsługa baz danych, obsługa strony www, obsługa poczty e-mail).

Twoje dane osobowe przechowywane będą najdłużej do momentu Twojego sprzeciwu lub do momentu określonego w wewnętrznych regulacjach jako moment niszczenia danych.

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • przeniesienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • złożenia skargi lub zażalenia jeśli sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane Ci nie odpowiada – pisz wtedy na adres: office@marketingmanago.com – dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Ci odpowiednią informację w tym zakresie,
 • wniesienia skargi do organu

Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie – możesz to zrobić poprzez wiadomość wysłaną na adres: office@marketingmanago.com

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację Twojego zapytania oraz celów, w jakim potrzebujemy tych danych (kontaktu, przedstawienia oferty, itd.).

Nie dokonujemy profilowania na podstawie zebranych danych osobowych.

Serwis internetowy https://marketingmanago.com/ jest własnością MARKETING MANAGO. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy wprowadzanych danych personalnych osobom trzecim.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazywaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem. Korzystanie z serwisu internetowego www.marketingmanago.com jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na niniejszej stronie.

Przekazywanie danych za pośrednictwem serwisu https://marketingmanago.com/ oznacza zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z zapisami polityki prywatności.

Pamiętaj, że:

 • kontaktując się z nami za pośrednictwem strony https://marketingmanago.com/, wypełniając formularz, składając zamówienie, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej
 • powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych
 • korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony czy czasu, jaki spędziłeś na stronie lub przejścia pomiędzy poszczególnymi W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • zapewniamy możliwość korzystania z treści w naszych serwisach społecznościowych oraz subskrybowania profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów społecznościowych, in. Facebook, Google+, LinkedIN.
 • wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje są dla Ciebie niezrozumiałe lub niewystarczające, skontaktuj się z nami.

Przypominamy, że zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tymi przepisami.

Podkreślamy także, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach i w jaki sposób je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość na adres office@marketingmanago.com

Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Wykaz powierzeń:

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotom następujących kategorii:

 • firmy hostingowe – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • firmy informatyczne – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych,
 • osoby, które przy świadczeniu na rzecz MARKETING MANAGO usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej i utrzymywaniem bezpieczeństwa danych osobowych mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 • firmy świadczące usługi prowadzenia obsługi rachunkowo-podatkowej/biura rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych lub/i z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 • osoby i podwykonawcy MARKETING MANAGO, którzy są związani z administratorem danych osobowych umową o dzieło, umową zlecenia, umową zatrudnienia na etacie lub umową o współpracy pomiędzy firmami i świadczą usługi marketingowe, PR, informatyczne dla administratora danych i/lub jego klientów.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebooka oraz LinkedIn, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, Google, Facebook oraz LinkedIn przystąpili do programu Privacy Shield (zobacz np.: www.privacyshield.gov) i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania:

Zamówienia i realizacja umowy

Składając zamówienie lub/i przystępując do podpisania umowy, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem i realizacją postanowień umowy, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia lub/i postanowień umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne narzędzia śledzące

Nasza strona, podobnie jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu w celu zapamiętania ustawień uprawnień do plików cookie, zapisania sesyjnych plików cookie, zbierania informacji wprowadzonych do formularzy kontaktowych, zapamiętania sesji dla zalogowanego użytkownika i zapamiętania wybranej wersji językowej strony (jeżeli obecnie udostępniona jest więcej niż jedna wersja).

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google (Google Ireland Limited). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Możemy korzystać z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel czy LinkedIn Insight Tag, by w przyszłości kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook (Facebook Ireland Limited) i LinkedIn Ireland Unlimited Company, co oznacza, że w ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka i LinkedIn Insight Tag, czy nie.

Możemy korzystać również z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to  z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google (Google Ireland Limited) dotyczących usługi Google AdWords (Google Ads). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja naszego profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak, np.: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują, m.in.: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną i serwerem.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.